Om grundejerforeningen

Grundejerforeningen Harevænget havde sin stiftende generalforsamling d. 20. april 2006.
Pt. består grundejerforeningen af 87 boenheder.
Find kontingentbeløbet her. 

Mere information på:

Generalforsamling
Vedtægter
Regnskab

Regler for legeredskaber på fælles områder

2024-Kontingentet for grundejerforeningen er:

– Kr. 100/årligt for husstande over 100 m2.

– Kr. 75/årligt for husstande under 100 m2.

Kontingentet skal indbetales senest d. 11. april 2024.
Kontonr. 6190-9042584312

MobilePay box 2756PC
Indbetalingen skal mærkes med navn og husnr.

Såfremt der er spørgsmål vedr. kontingent eller indbetaling, kontakt da venligst Ulrik Pedersen (Harevænget 9)